Hakkımızda

Değerli Anneler ve Babalar;

        Doktorlar Koleji olarak her çocuğun eşsiz özellik ve yeteneklerle donatıldığına inanıyoruz. Eğitimde önemli olan bu özellikleri ve yetenekleri keşfetmek ve geliştirmektir. Çocukların sahip olduğu üstün özelliklerin keşfedilmesi; kendilerini gerçekleştirmelerini, keşfedilen özelliklerinin bireysel üretkenliğe ve mutluluğa dönüştürülmesini sağlar. Bunun da sistemli ve planlı çalışma ile mümkün olacağının farkındayız.

 

   Amacımız;

   * Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, yenilikleri eğitim ve öğretim hayatına yansıtmak,

   * Çocukların öğrenme ve gelişme hızına göre eğitim programını şekillendirmek,

   * Çocukların sahip oldukları beceri ve ilgi alanlarını en üst düzeyde geliştirmek,

   * Çocukların sahip oldukları özgüveni tetikleyerek, yaratıcılık ve liderlik dürtülerinin önündeki engelleri kaldırmak,

  

   Bununlar birlikte eğitimin olmazsa olmazı, çocuklarımıza vereceğimiz koşulsuz sevgi ve onlara karşı duyacağımız güvendir. Sevgi ve güven ile donatılmış bir eğitim, çocuklarımızın güven, başarı ve mutluluk dolu bir hayat yaşamalarını sağlayacaktır. Bu prensiplerden yola çıkan bizler, DOKTORLAR KOLEJ çatısı altında mutlu, özgüvenli, sağlıklı ve başarılı çocuklar görmenin haklı gururunu taşıyoruz.

 

   Ve diyoruz ki: HER DOKTORLAR KOLEJ ÖĞRENCİSİ ÜSTÜN YETENEKLERLE DONATILMIŞ MUTLU BİR BİREYDİR.

   Değişimin ve ilerlemenin sınırı olmadığını bilen Doktorlar Koleji yapacağı çalışmalarla öğrencilerine daha iyiyi ve daha güzeli sunmaya devam edecektir.

   Çocuklarımızın geleceğini bugünden garantiye alalım. Çünkü onlar, aldıkları eğitimin izlerini yaşam boyu taşıyacaklar.

 

Doktorlar Anaokulu ile Büyüyene DEK,

Doktorlar Koleji ile Başarıya DEK.
                                                                               Saygılarımla

                                                                          Dr. Sultan BATUR

                                                                                    Kurucu